Klantenservice

Statiegeld artikelen

Onderaan deze pagina leest u de Franstalige uitleg / Vous trouverez en bas de cette page les explications en français.

Statiegeld onderdelen zijn gereviseerde auto-onderdelen. Hierbij wordt alleen het gietwerk hergebruikt. Alle overige componenten zijn nieuw. Bij aankoop van een statiegeld artikel vragen wij u om het oude onderdeel aan ons te retourneren. Net als bij supermarkt wordt er daarom statiegeld in rekening gebracht boven op het aankoopbedrag. Statiegeld is een voorbeeld van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: de producent neemt verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van een product met speciale aandacht voor terugname, recycling en eindverwerking. Dit is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer. U krijgt dit bedrag van ons retour bij inlevering van het oude onderdeel. De producten met statiegeld dienen in de originele verpakking van het nieuw aangeschafte artikel retour gestuurd te worden. Zodra wij het onderdeel logistiek ter retour hebben verwerkt zal u het statiegeld bedrag terug ontvangen op de rekening waarmee de order van het nieuw aangeschafte artikel is voldaan.

Om u zo snel mogelijk te helpen, vragen wij u om uw statiegeld artikel op dezelfde manier als een retour aan te melden door in te loggen op onze website. Bij 'opmerking klant' kunt u tekstueel, door middel van de opmerking 'statiegeld', aangeven dat u het gedemonteerde onderdeel retour wenst te sturen. 

___________________________________________

Article consigné :

Winparts vend entre autre des pièces détachées sur lesquelles une consigne existe. Les articles consignés doivent être retournés dans l’emballage d’origine du nouvel article acheté. Dès que nous avons traité la partie logistique pour le retour du produit, vous recevrez le montant de la consigne sur le compte d’où la commande du nouvel article acheté a été payée.

Pour vous aider dans les meilleures conditions nous vous demanderons de signaler l’envoi d’un article avec consigne de la même manière que pour retourner un article. Dans la section “remarque client” vous pouvez par écrit en notant la mention ‘’produit consigné’’ signaler que vous souhaitez nous renvoyer la pièce démontée.

,