Klantenservice

Garantie

Onderaan deze pagina leest u de Franstalige uitleg / Vous trouverez en bas de cette page les explications en français.

Wettelijke garantie:

Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten alle tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen.

U dient ons daarvan binnen redelijke termijn op de hoogte te brengen. Hierbij is binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek in ieder geval redelijk. 

Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Aanvullende fabrieksgarantie:

Op sommige van onze producten geeft de fabrikant extra garantie. Wilt u meer informatie over deze garantie en wat deze inhoudt? Stuur ons dan een mail en wij laten u per omgaand weten welke aanvullende garantie er is voor de desbetreffende fabrikant. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven. Wij raden u daarom ten alle tijde aan in het geval van het gebrek eerst contact met ons op te nemen.

Stappenplan garantie en defecten: 

Wilt u een artikel retourneren voor garantie? Dan vragen wij u het volgende protocol aan de houden. zo kunnen wij uw garantieaanvraag zo soepel mogelijk afhandelen:

  • Ga naar mijn Winparts en log in met uw e-mail en wachtwoord.
  • Meld in een persoonlijke Winparts omgeving de garantie of defect via 'status/vragen'.
  • Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail.
  • Wij nemen uw aanvraag dan per direct in behandeling. 

Contact: klantenservice@winparts.be

Terug naar Winparts-klantenservice

___________________________________________

Garantie légales :

Quand vous achetez un produit chez Winparts. Celui-ci doit , à moins d’une mauvaise utilisation,  être un produit en bon état. Le produit ne remplis pas vos attentes, nous pouvons alors vous proposer de suivre la procédure de garantie celle-ci étant définie pas le code civil néerlandais

Vous devez-nous tenir informé dans des délais raisonnables. En ce qui concerne, dans les deux mois après la découverte du défaut.

Une fois mise au courant nous procédons à une enquête afin de savoir si le produit incriminé peut être réparé ou doit être remplacé. Est-ce cela totalement ou dans un délai cours impossible, nous vous proposerons alors la possibilité d’annuler l’accord de vente. Vous serez alors recrédité (d’une partie) du prix d’achat du produit.

Garantie complémentaire du fabriquant
Sur certains de nos produits la fabriquant offre une garantit complémentaire. Souhaitez-vous plus de d’information sur cette garantie et ce quelle contient ? Envoyez-nous un mail et nous vous ferons alors savoir quelles sont les garanties complémentaires qu’offre le fabriquant pour la pièce concernée. Cette garantie n’aura d’effet seulement si elle permet d’améliorer vos droits en comparaison avec la garantie légale que nous devons vous proposer, comme décrit ci-dessus.Nous vous conseillons donc de toujours d’abord de prendre contact avec nous en cas défaut sur un produit.

Etapes à suivre pour utiliser votre garantie
Voulez-vous retourner un article et utiliser sa garantie? Nous vous demanderons donc de suivre le protocole suivant. De telle sorte que nous puissions prendre en charge votre dossier de la meilleure des façons.

  • Allez sur ‘’mon winparts’’ et connectez-vous.
  • Indiquez sur votre compte personnel Winpars le problème rencontré via ‘’Etat/questions’’.
  • Après la décision prise sur votre demande. Vous recevrez un mail de confirmation.
  • Nous prenons alors directement en charge votre demande.

Contact: klantenservice@winparts.be

,
We gebruiken cookies voor de beste gebruikerservaring. Lees meer..
OK